Prva stran > Šolski orkestri

Šolski orkestri

Igranje v orkestru je cilj vsakega šolajočega se instrumentalista.
Tu se ostri slušna zaznava, ki je nujno potrebna pri skrbi za intonacijo. Ritmični in metrični čut, ki je za skupno igranje nujno potreben. Bogati se harmonski posluh ob izvajanju skladb iz najrazličnejših glasbenih obdobij. Pomembna je disciplina in občutek za skupno delo. Zato se obiskovanje orkestra svetuje sposobnejšim učencem.
Kje bi lahko našli še boljše pogoje za oblikovanje mladega človeka?

Obiskovanje orkestra je določeno s predmetnikom in je za učence, ki jih učitelj izbere, obvezno in ocenjeno.

Na glasbeni šoli Tolmin pa si želimo, da bi bilo obiskovanje orkestrov izziv mladim glasbenikom, v veselje ob druženju in zadovoljstvo vsem poslušalcem, ki jih bodo s svojim trudom in igranjem razveseljevali.

Od leta 2017 naprej organiziramo INTENZIVNE VAJE ŠOLSKIH ORKESTROV z namenom višje kakovosti dela, priprave na Orkestrske večere Glasbene šole Tolmin pa tudi z namenom druženja in nagrajevanja mladih instrumentalistov.
V šolskem letu bodo vaje potekale v aprilu in maju 2024, v GŠ Tolmin.
Datum objave: 3. 3. 2014