Prva stran > O šoli > Arhiv > Šolsko leto 2022/23 > Oddelek Kobarid 22/23

Oddelek Kobarid 22/23

Naslov:
Gregorčičeva ulica 18a
5222 Kobarid


Oddelek v Kobaridu je po številu učencev največji od naših dislociranih oddelkov. V šolskem letu 2022/23 je vanj vključenih 83 otrok. Pouk kitare, klavirja, harmonike, kljunaste flavte, klarineta in saksofona  poteka na oddelku dvakrat tedensko. Pouk trobente in flavte pa enkrat tedensko. Nekateri učenci se k pouku violine, orgel, citer, tolkal, petja, plesne pripravnice in baleta ter orkestrov vozi enkrat tedensko v Tolmin. Ves pouk, vključno s skupinskim poukom glasbene pripravnice, Nauka o glasbi poteka v prostorih nad Vrtcem Kobarid.
Na oddelku poučujejo Urška Kavčič, Mirjana Antih Čebokli, Nejc Čebokli, Petra Jarc, Stojan Milinković, Katja Skočir, Martin Skubin, Nika Hribar in Andrea Pandolfo. 
Pianist je pod mentorstvom Ane Kravanja na mednarodnem tekmovanju CELEIA dosegel zlato plaketo. Saksofonist pa je pod mentorstvom Martina Skubina in ob spremljavi Ane Kravanja udeležil državnega tekmovanja TEMSIG ter dosegel srebrno plaketo. ČESTITAMO!

V preteklem šolskem letu je na 9 nastopih sodelovalo 151 učencev.

V tem šolskem letu na oddelku načrtujemo mesečne šolske nastope in nastope v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi.
Datum objave: 2. 12. 2022