Prva stran > O šoli > Arhiv > Šolsko leto 2022/23 > Matična šola 22/23

Matična šola 22/23

Na matični šoli v šolskem letu 2022/23 poučuje 27 učiteljev, od katerih je devet polno zaposlenih, dvanajst učiteljev je polovično zaposlenih, sedem učiteljev poučuje krajši delovni čas in ena učiteljica dopolnjuje svojo delovno obveznost.
Letos izvajali pouk kar 18 različnih instrumentov in petje, skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, nauka o glasbi in solfeggia. Aktivne so komorne skupine in naši orkestri (mlajši godalni, harmonikarski, mladinski pihalni, kitarski, naši učenci pa sodelujejo tudi v Pihalnem orkestru Tolmin). V letošnjem letu smo uvedli pouk CITER. Prav tako se lahko odrasli odločijo za obiskovanje nadstandardnega programa BRENKANJE ZA ODRASLE.
Individualni pouk instrumenta na matični šoli obiskuje 87 učencev, skupinski pouk 135 učencev, od tega pouk plesa 17 učenk, 15 naših učencev sodeluje v mlajšem godalnem orkestru, 11 v harmonikarskem, 22 v Mladinskem pihalnem orkestru, 11 v kitarskem in 1 učenec v Pihalnem orkestru Tolmin. 

V preteklem šolskem letu smo na matični šoli izvedli 19 razrednih nastopov, 27 šolskih, 14 javnih, na 28 nastopih so naši učenci sodelovali z drugimi ustanovami, 4 krat so se predstavili v okviru ZPGŠ (Zveze Primorskih glasbenih šol), 9 krat na ostalih dogodkih. Na vseh nastopih je igralo 1337 učencev. Izvedli smo devet delovnih srečanj. Orkestri so nastopili 34 krat. Kitaristka se je pod mentorstvom Mirjane Antih Čebokli udeležila mednarodnega tekmovanja in dosegla bronasto priznanje. Violinistka je pod mentorstvom Kojce Križnič in ob spremljavi Ane Kravanja na dveh mednarodnih tekmovanjih dosegla bronasto in zlato plaketo. Tri učenke oboe so se pod mentorstvom Ane Souza Leban in ob spremljavi Ane Kravanja udeležile državnega tekmovanja TEMSIG 2022 ter dosegle dve zlati in eno srebrno plaketo. ČESTITAMO!

Pripravili smo javne nastope:  Predstavitev instrumentov, Orkestrske večere, Recitale študentov glasbe, naših nekdanjih učencev, nastop dijakov naših nekdanjih učencev, plesno predstavo Čarobna piščal in Sožitje zvokov. šolsko leto smo zaključili z nastopom absolventov, na katerem smo podelili diplome ob zaključku glasbenega šolanja in nagrade tekmovalcem. Udeležili smo se štirih srečanj v okviru ZPGŠ. Nekateri učenci so se udeležili poletnih šol.
SV septembru 2021 smo slovesno obeležili 70-letnico GŠ Tolmin. Na en nastop smo povabili starše naših učencev, na drug nastop pa povabljene goste. Ob tej priložnosti smo pripravili časopis, v katerem smo objavili prispevke učiteljev in učencev. Prav tako smo izdali zbornik, ki je viden na tej
POVEZAVI. Zborniku smo priložili USB ključek s posnetki naših učencev, ki so nastali v obdobju zadnjih 10-ih let. Ob našem praznovanju smo pripravili tudi promocijski video, ki si ga lahko ogledate na prvi strani spletne strani.
Tudi v tekočem šolskem letu se bodo naši učenci predstavljali na šolskih, razrednih, tematskih in javnih nastopih ter nastopih v sodelovanju z drugimi ustanovami. Uspešnejši učenci se bodo preizkusili na regijskih in mednarodnih tekmovanjih.
Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran.
Datum objave: 2. 12. 2022