Prva stran > O šoli > Arhiv > Šolsko leto 2021/22 > Oddelek Kobarid 21/22

Oddelek Kobarid 21/22

Naslov:
Gregorčičeva ulica 18a
5222 Kobarid


Oddelek v Kobaridu je po številu učencev največji od naših dislociranih oddelkov. V šolskem letu 2021/22 je vanj vključenih 87 otrok. Pouk kitare, klavirja, harmonike, violine, kljunaste flavte, klarineta, saksofona in tolkal  poteka na oddelku dvakrat tedensko. Pouk trobente, flavte in saksofona pa enkrat tedensko. Nekateri učenci se k pouku orgel, oboe, pozavne, petja, plesne pripravnice in baleta ter orkestrov vozi enkrat ali dvakrat tedensko v Tolmin. Ves pouk, vključno s skupinskim poukom glasbene pripravnice, Nauka o glasbi poteka v prostorih nad Vrtcem Kobarid.
Na oddelku poučujejo Urška Kavčič, Mirjana Antih Čebokli, Aleksander Ipavec, Kristina Neli Lampe, Stojan Milinković, Katja Skočir, Martin Skubin, Jaan Wu Štokelj, Nika Hribar, Mojca Križnič, Andrea Pandolfo. 
Pianist in saksofonist sta se pod mentorstvom Hermine Jakopič in Joanne Blejwas udeležila mednarodnih  tekmovanj ter dosegla prvo in drugo nagrado. ČESTITAMO!

V preteklem šolskem letu je na 5 nastopih sodelovalo 7 učencev.

V tem šolskem letu na oddelku načrtujemo mesečne šolske nastope in nastope v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi.
Datum objave: 12. 10. 2021