Prva stran > O šoli > Arhiv > Šolsko leto 2021/22 > Matična šola 21/22

Matična šola 21/22

Na matični šoli v šolskem letu 2021/22 poučuje 22 učiteljev, od katerih je devet polno zaposlenih, enajst učiteljev je polovično zaposlenih, dva učitelja pa poučujeta pri nas krajši delovni čas.
Letos izvajali pouk kar 18 različnih instrumentov in petje, skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, nauka o glasbi in solfeggia. Aktivne so komorne skupine in naši orkestri (mlajši godalni, harmonikarski, mladinski pihalni, kitarski, naši učenci pa sodelujejo tudi v Pihalnem orkestru Tolmin).
Individualni pouk instrumenta na matični šoli obiskuje 91 učencev, skupinski pouk 150 učencev, od tega pouk plesa 20 učenk, 12 naših učencev sodeluje v mlajšem godalnem orkestru, 13 v harmonikarskem, 22 v Mladinskem pihalnem orkestru, 17 v kitarskem in 4 učenci v Pihalnem orkestru Tolmin. 

V preteklem šolskem letu smo na matični šoli izvedli 24 razrednih nastopov, 11 šolskih, 5 javnih, na 12 nastopih so naši učenci sodelovali z drugimi ustanovami, 1 krat so se predstavili v okviru ZPGŠ (Zveze Primorskih glasbenih šol), 1 krat na ostalih dogodkih. Na vseh nastopih je igralo 669 učencev. Izvedli smo dve delovni srečanji. Orkestri so nastopili 14 krat. Pianistka se je pod mentorstvom Hermine Jakopič udeležila regijskega tekmovanja in dosegla zlato priznanje ter prvo nagrado. Kitarista sta se pod mentorstvom Mirjane Antih Čebokli in Sebastjana Grego udeležila državnega tekmovanja TEMSIG 2021 in Dnevov kitare v Krškem ter dosegla srebrno in bronasto priznanje. ČESTITAMO!

Pripravili smo javne nastope:  Predstavitev instrumentov, Orkestrske večere. šolsko leto smo zaključili z nastopom absolventov, na katerem smo podelili diplome ob zaključku glasbenega šolanja in nagrade tekmovalcem. Poslovili smo se od treh učenk, ki bodo svoje glasbeno izobraževanje nadaljevale na sredni stopnji. Zaradi COVID-19 so vsa srečanja na nivoju ZPGŠ odpadla. Nekateri učenci so se udeležili poletnih šol.
Pripravljali smo se na obeležitev 70-letnice GŠ Tolmin, ki pa smo jo zaradi zdravstvenih razmer morali preložiti na jesen. Ob tej priložnosti smo pripravili časopis, v katerem smo objavili prispevke učiteljev in učencev. Prav tako smo izdali zbornik, ki je viden na tej POVEZAVI. Zborniku smo priložili USB ključek s posnetki naših učencev, ki so nastali v obdobju zadnjih 10-ih let. Ob našem praznovanju smo pripravili tudi promocijski video, ki si ga lahko ogledate na prvi strani spletne strani.
Tudi v tekočem šolskem letu se bodo naši učenci predstavljali na šolskih, razrednih, tematskih in javnih nastopih ter nastopih v sodelovanju z drugimi ustanovami. Uspešnejši učenci se bodo preizkusili na regijskih in mednarodnih tekmovanjih.
Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran.
Datum objave: 12. 10. 2021