Prva stran > O šoli > Arhiv > Šolsko leto 2020/21 > Matična šola 20/21

Matična šola 20/21

Na matični šoli v šolskem letu 2020/21 poučuje 23 učiteljev, od katerih je devet polno zaposlenih, enajst učiteljev je polovično zaposlenih, trije učitelji pa poučujejo pri nas krajši delovni čas.
Letos bomo prvič izvajali pouk orgel, tako poučujemo kar 19 različnih instrumentov in petje, skupinski pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene in plesne pripravnice, baleta, nauka o glasbi in solfeggia. Aktivne so komorne skupine in naši orkestri (mlajši godalni, harmonikarski, mladinski pihalni, kitarski, naši učenci pa sodelujejo tudi v Pihalnem orkestru Tolmin).
Individualni pouk instrumenta na matični šoli obiskuje 96 učencev, skupinski pouk 141 učencev, od tega pouk plesa 19 učenk, 15 naših učencev sodeluje v mlajšem godalnem orkestru, 11 v harmonikarskem, 17 v Mladinskem pihalnem orkestru, 16 v kitarskem in 8 učencev v Pihalnem orkestru Tolmin. 

V preteklem šolskem letu smo na matični šoli izvedli 11 razrednih nastopov, 9 šolskih, 5 javnih, na 15 nastopih so naši učenci sodelovali z drugimi ustanovami, 2 krat so se predstavili v okviru ZPGŠ (Zveze Primorskih glasbenih šol), 2 krat na ostalih dogodkih. Na vseh nastopih je igralo 506 učencev. Izvedli smo dve delovni srečanji. Orkestri so nastopili 19 krat.

Pripravili smo javne nastope:  ponovitev plesne predstave Baletni šopek za osnovne šole in vrtce iz Posočja, obeležili smo 90. letnico rojstva Pavleta Kalana, v decembru plesno predstavo Snežak, šolsko leto smo zaključili z zaključnim nastopom, na katerem smo podelili diplome ob zaključku glasbenega šolanja in nagrade tekmovalcem iz Povoletta 2019. V goste smo povabili orkestre GŠ Idrija ter sodelovali na srečanju pevcev ZPGŠ. Na šoli se je odvilo tudi 9 drugih dogodkov. Nekateri učenci so se udeležili poletnih šol. Ena od učenk bo glasbeno šolanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
Vsi ostali načrtovani dogodki so zaradi zdravstvene situacije žal odpadli.
Tudi v tekočem šolskem letu se bodo naši učenci predstavljali na šolskih, razrednih, tematskih in javnih nastopih ter nastopih v sodelovanju z drugimi ustanovami. Uspešnejši učenci se bodo preizkusili na regijskih in mednarodnih tekmovanjih.
Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran.
Datum objave: 18. 9. 2020