Prva stran > Novice > Preventivni ukrepi za preprečevanje okužb

Preventivni ukrepi za preprečevanje okužb

Tolmin, 7. 3. 2022
Po priporočilih NIJZ in MIZŠ, datum 7.3.2022
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:
Preprečevanje okužbe: Za zdravje je ključna HIGIENA!

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Na spodnji povezavi poleg zgoraj navedenih pravil najdete tudi SKICE IN NAVODILA o tem, kakšna je PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA in NASVETI ZA UMIVANJE ROK:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

KORONAVIRUS - POGOSTA ZELO KORISTNA VPRAŠANJA IN ODGOVORI:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori#ali-obstaja-tveganje,-da-se-nov-koronavirus-pojavi-v-sloveniji?


Držali se bomo naslednjih navodil:
matična šola v Tolminu:
- preobuvanje v garderobi je PREPOVEDANO, učenci naj se preobujejo pred vstopom v učilnico,
- učenci naj se v prostorih šole ne zadržujejo po nepotrebnem,
- pri hoji po skupnih prostorih naj se držijo desnega pravila in sledijo talnim oznakam,
- po vstopu v učilnico naj si umijejo roke z vodo in milom, se pripravijo na pouk in po končanem pouku ponovno umijejo roke,
- v učilnici naj se učenci ne dotikajo miz, omar, ... po nepotrebnem,
- v primeru, če bodo učitelji opazili, da ima učenec vročino ali da močno kašlja, bodo poklicali starše, da ga pridejo iskati.

oddelek Bovec:
- učenci vstopajo skozi stranski vhod, preko požarnih stopnic,
- preobuvanje ni potrebno, učenci naj se v prostorih šole ne zadržujejo po nepotrebnem,
- pri hoji po stopnicah in hodniku naj se držijo desnega pravila,
- pred vstopom v učilnico naj si v sanitarijah umijejo roke z milom in vodo, prav tako tudi po končanem pouku.

oddelek Kobarid:
- učenci se ob prihodu v šolo držijo desnega pravila,
- v sanitarijah naj si umijejo roke z milom in vodo, prav tako po končanem pouku,
- učenci se preobujejo v garderobi ob vstopu v šolo.

oddelka Most na Soči in Podbrdo:
- učenci naj upoštevajo pravila, ki veljajo za posamezno šolo,
- v sanitarijah ali učilnici naj si umijejo roke z milom in vodo, prav tako po končanem pouku.

Učitelji bodo med poukom pazili na varno razdaljo.
Učitelji si bodo med poukom posameznih učencev umivali roke in prezračili učilnico.
Pri izvajanju skupinskega pouka (nauk o glasbi, ples, skupinska igra in orkestri) bo urnik oblikovan tako, da bo mogoče prezračiti učilnice in se učenci različnih skupin ne bodo mešali med sabo. Zato je pomembno, da učenci ne prihajajo prezgodaj k pouku (največ 5 min prej).
V času odmora se bo z razkužilom očistilo šolske mize.
Razredi za skupinski pouk so urejeni tako, da se lahko vzdržuje varno razdaljo.
Objavljeno: 7. 3. 2022