Prva stran > Novice > SOGLASJE

SOGLASJE

Tolmin, 9. 11. 2018
Obrazec za soglasje k obveščanju o dogodkih na glasbeni šoli in soglasje za objavo fotografij in dosežkov učencev.
Glasbena šola Tolmin
Prešernova 4
info@gs-tolmin.si
www.gs-tolmin.si
 
 
SOGLASJE
 
Podpisani/-a ______________________________________________________________, 
                                 (ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika)
mati/oče ___________________________________________________________________ 
                     (ime in priimek učenca ter predmet, ki se ga učenec obiskuje na GŠ Tolmin),
 
Soglašam, (obkrožite):

- da me preko elektronskega naslova obveščate o dogodkih na GŠ Tolmin __________________________________________          
                                                                                                                        (elektronski naslov napišite čitljivo)
                                                                                                     DA         NE

-  in da se fotografsko gradivo z nastopov ter dosežki tekmovanj mojega otroka javno objavijo.    
 

                                                                                                      DA       NE
 
Soglasje velja za šolsko leto 2018/19.
 
 
                                              ________________________________________
                                             (podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov)

 
 
V/na _____________________________, dne _________________
 
Objavljeno: 9. 11. 2018