Prva stran > Novice > SOGLASJE

SOGLASJE

Tolmin, 9. 11. 2018
Obrazec za soglasje k obveščanju o dogodkih na glasbeni šoli in soglasje za objavo fotografij in dosežkov učencev.
Glasbena šola Tolmin
Prešernova 4
info@gs-tolmin.si
www.gs-tolmin.si
 
 
SOGLASJE
 
Podpisani/-a ______________________________________________________________, 
                                 (ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika)
mati/oče ___________________________________________________________________ 
                     (ime in priimek učenca ter predmet, ki se ga učenec obiskuje na GŠ Tolmin),
 
Soglašam, (obkrožite):

- da me preko elektronskega naslova obveščate o dogodkih na GŠ Tolmin __________________________________________          
                                                                                                                        (elektronski naslov napišite čitljivo)
                                                                                                     DA         NE

-  in da se fotografsko gradivo z nastopov ter dosežki tekmovanj mojega otroka javno objavijo.    
 

                                                                                                      DA       NE
 
Soglasje velja za šolsko leto 2018/19.
 
 
                                              ________________________________________
                                             (podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov)

 
 
V/na _____________________________, dne _________________
 
Objavljeno: 9. 11. 2018

Aktualne novice

Interni nastop BOVEC
Tolmin, 18. 12. 2018
Interni nastop TOLMIN
Tolmin, 14. 12. 2018
Interni nastop KOBARID
Tolmin, 13. 12. 2018
Interni nastop KOBARID
Tolmin, 28. 11. 2018