Prva stran > Novice > PONOVNI VPIS 2018

PONOVNI VPIS 2018

Tolmin, 4. 6. 2018
Med 13. in 26. avgustom 2018
Zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok v programe PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (PGV), GLASBENA (GP) in PLESNA PRIPRAVNICA (PP) ter PEVSKI ZBOR (PZ) na oddelku Bovec, bomo vpis ponovno odprli med 13.in 26. avgustom 2018.

Zakaj vpisati otroka v programe glasbenega izobraževanja?

Obiskovanje programov GŠ ni obvezno, je pa gotovo dodana vrednost pri vzgoji mladega človeka. Lahko je dober temelj za nadaljnje življenje mladih, saj v njih razvija delavnost, vztrajnost, potrpežljivost, natančnost itd, ki pomagajo pri doseganju uspehov in osebnega zadovoljstva. Poleg igranja na instrumente se učenci tu navajajo na sodelovanje in delo v timu, v katerem ima vsak svojo vlogo, s pridobivanjem takšnih veščin pa hkrati rasteta tudi otrokova odgovornost in samozavest. Tako naši učenci s seboj v življenje poleg glasbenih znanj ponesejo tudi navade, ki se tekom šolanja vtkejo v njihovo osebnost in vsakdan.
Pri pouku PGV in GP je največji povdarek na razvijanju melodičnega in ritmičnega posluha ter na razvijanju pevskega aparata. Poleg tega se otrok navaja na sodelovanje v skupini. Te veščine pridejo v poštev tudi pri opravljanju preizkusa glasbenih sposobnosti, ki je obvezen za vpis v program glasba (nauk o glasbi + instrument). Otrok se tekom leta navadi nastopanja, učiteljice in prostora, kjer bo opravljal preizkus. Učiteljica pa preko leta spremlja razvoj in na preizkusu lažje oceni glasbene sposobnosti.
Pri pouku PP je velik povdarek na pravilni drži telesa, kar je v današnjem času zelo dobrodošlo. Poleg tega se učenci naučijo koordinirati svoje gibe. PP združuje glasbo in gib, kar bistveno vpliva na zaznavanje, saj so tu vključena tako kot poslušanje tudi pravilno gibanje (motorika), orientacija v prostoru, memoriranje koreografije, sodelovanje v skupini in velika fizična aktivnost.
Pevski zbor  na oddelku Bovec letos prvič uvajamo. Namenjen je vsem, ki bi svoj glasbeni talent želeli razvijati preko skupinskega prepevanja, ni pa potrebno da obiskujejo tudi ostale programe GŠ.
Objavljeno: 4. 6. 2018

Aktualne novice

POČITNICE
Tolmin, 19. 7. 2018
Orkesterkamp
Tolmin, 28. 6. 2018
ČESTITKE
Tolmin, 26. 6. 2018